facebook

FAQ

Beroep doen op een vastgoedmakelaar die gratis uw vastgoed komt schatten biedt veel voordelen. U zal een objectieve en omstandige schatting krijgen. Hiervoor zal de makelaar bij zijn bezoek aan uw goed de oppervlakte meten en zal hij een reeks criteria analyseren zoals de ligging, de staat van het goed, zijn conformiteit aan de reglementeringen enz. Hij zal u eveneens ter vergelijking de prijzen geven van vastgoed van hetzelfde type in uw buurt.

Een goede schatting van uw vastgoed zal u toelaten uw goed snel te kunnen verkopen en eventuele discussies met de kopers te vermijden. Het is dus van belang uw goed niet onder- noch over te waarderen. Immers, een overgewaardeerd goed zal zeker van zijn waarde verliezen als de eigenaar zich uiteindelijk verplicht ziet de vraagprijs te doen zakken, soms zelfs onder de prijs die door de makelaars was aangeraden. Het is dus uiterst belangrijk het goed aan te bieden tegen een prijs die het best overeenstemt met de marktprijs.

Vooreerst zal de makelaar een objectieve schatting maken van uw goed. Dit is primordiaal want bij een onder- of overschatting van uw goed bestaat de kans dat het niet tegen de beste prijs wordt verkocht. Bovendien beschikken de vastgoedkantoren meestal over prima communicatiekanalen en een ruime klantenlijst wat hen toelaat een goede zichtbaarheid aan uw goed te geven. En u krijgt een volledige begeleiding waardoor u zelf niets hoeft te doen. De makelaar stelt de beschrijving op, regelt de bezoeken, neemt de offertes in ontvangst. Vermits de makelaar vertrouwd is met de wijk en het gebied daarrond beschikt hij over een grondige kennis van de markt. Tot slot zijn de regels, de wetten en de te ondernemen stappen meer en meer ingewikkeld geworden. Door via een specialist ter zake te werken zal u een betere gemoedsrust kennen, zal u tijd winnen en zal u genieten van een niet te verwaarlozen veiligheid.

- Een kantoor dat actief is in mijn wijk
- Een kantoor dat door kennissen werd aanbevolen
- Een kantoor met een goed communicatieve zichtbaarheid

De agentschapskosten voor verkoop bedragen over het algemeen rond de 3% ex BTW voor een volledige ten laste neming en een dekking van alle verantwoordelijkheden die een erkend vastgoedkantoor te beurt vallen.
Voor verhuur: 1 maand huur ex BTW voor het vinden van een huurder van uw goed en om alle nodige stappen te ondernemen vanaf de huurovereenkomst tot de registratie ervan.

Het is aangewezen om voor de verkoop van uw goed een beroep te doen op een vastgoedkantoor, wat meerdere voordelen biedt. Vooreerst zal de makelaar een objectieve schatting van uw goed maken. Dit is primordiaal want bij een over- of onderschatting loopt u het risico uw goed niet tegen de beste prijs te kunnen verkopen. Bovendien beschikken de kantoren over zeer goed communicatiekanalen en een ruim klantenbestand wat uw goed een betere zichtbaarheid geeft. En u krijgt een volledige begeleiding en u dient zich nergens mee bezig te houden. De makelaar maakt de beschrijving op, regelt de bezoeken, neemt de offertes in ontvangst, enz. Vermits hij in uw wijk verkopen doet heeft hij een grondige kennis van de markt aldaar. En tenslotte zijn de regels wetten en te ondernemen stappen veel complexer geworden wat het werken via een specialist ter zake u meer rust, tijdswinst en een niet te verwaarlozen zekerheid oplevert.

De eigendomsakte, de stedenbouwkundige inlichtingen, het EPC-attest, het attest van de ‘stookolietank’, het grondvervuilingsattest, het electriciteitsattest, het postinterventiedossier, een kopie van de identiteitskaarten van de verkopers alsook de plannen. Als het om een appartement gaat moet men ook nog de coördinaten van de syndicus voorleggen, het PV van de Algemene Vergadering van de laatste 3 jaren, de lasten van de mede-eigendom van 2 volledige jaren alsook de basisakte.
Als het goed op het ogenblik van de verkoop verhuurd is moet u eveneens een kopie van de lopende huurovereenkomst en een bewijs van de registratie ervan geven, een schrijven aan de huurder waarin staat dat het goed is verkocht, de plaatsbeschrijving en de huurwaarborg.

Wij raden u aan regelmatig de aankondigingen op de vastgoedsites te raadplegen en ook het vastgoed te koop in de vastgoedkantoren. Deze bieden u dikwijls de mogelijkheid om uw zoekcriteria op hun site te zetten zodat u aanbiedingen die u kunnen interesseren in avant-première kan ontvangen. U kan ook rechtstreeks een vastgoedmakelaar contacteren die u dan met plezier zal helpen het door u gewenste goed te vinden of een beroep doen op een vastgoedzoeker die voor u het ideale goed zal zoeken. Aarzel ook niet om notarissen te contacteren. Ook zij bieden eigendommen te koop aan.

Zowel oud als nieuw hebben hun voordelen. Wat de prijs betreft is nieuw vastgoed duurder dan oud. Dit is eveneens het geval op het vlak van belasting (21% voor nieuw tegen 12,5%/10% voor oud). Daartegenover zijn de notariskosten voor nieuw lager dan voor oud. Voor nieuw zijn de kosten dus hoger maar u heeft meer keuze, ze hebben betere energieprestatie en een 10 jaar waarborg op de bouw. U moet er bovendien rekening meer houden dat er voor een nieuwbouw de komende 15 jaar geen grote kosten moeten voorzien worden. En de lasten zijn minder hoog. Het is dus een “perfect businessplan”: men weet exact hoeveel men bij aanvang betaalt en gedurende 15 jaar heeft men X opbrengst.

Dit biedt u meerdere voordelen. Vooreerst zal de makelaar een objectieve schatting van uw goed maken. Dit is primordiaal want bij een over- of onderschatting loopt u het risico uw goed niet tegen de beste prijs te kunnen verkopen. Bovendien beschikken de kantoren over zeer goed communicatiekanalen en een ruim klantenbestand wat uw goed een betere zichtbaarheid geeft. En u krijgt een volledige begeleiding en u dient zich nergens mee bezig te houden. De makelaar maakt de beschrijving op, regelt de bezoeken, neemt de offertes in ontvangst, enz. Vermits hij in uw wijk verkopen doet heeft hij een grondige kennis van de markt aldaar. En tenslotte zijn de regels wetten en te ondernemen stappen veel complexer geworden wat het werken via een specialist ter zake u meer rust, tijdswinst en een niet te verwaarlozen zekerheid oplevert.

Voor de verkoop van een goed zijn er geen goede of slechte momenten. Echter, afhankelijk van het type vastgoed zijn er wel seizoenen die beter zijn dan de andere. Zo zal het bijvoorbeeld beter zijn om een huis met tuin in de lente te verkopen.

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Laten uw persoonlijke en professionele projecten u toe om vastgoed te kopen? Informeer u omtrent de huidige situatie van de vastgoedmarkt, meer bepaald de prijzen van vastgoed, de rentetarieven, enz.

Alles hangt af van uw financiële situatie en uw mogelijkheden. Een goed kopen is echter voordeliger daar u een patrimonium vormt. Maar zorg er wel voor dat u zich door te kopen niet in een moeilijke financiële situatie steekt als dit boven uw mogelijkheden rijkt.

Vooreerst zal de makelaar een objectieve schatting van uw goed maken. Dit is primordiaal want bij een over- of onderschatting loopt u het risico uw goed niet tegen de beste prijs te kunnen verkopen. Bovendien beschikken de kantoren over zeer goed communicatiekanalen en een ruim klantenbestand wat uw goed een betere zichtbaarheid geeft. En u krijgt een volledige begeleiding en u dient zich nergens mee bezig te houden. De makelaar maakt de beschrijving op, regelt de bezoeken, neemt de offertes in ontvangst, enz. Vermits hij in uw wijk verkopen doet heeft hij een grondige kennis van de markt aldaar. En tenslotte zijn de regels wetten en te ondernemen stappen veel complexer geworden wat het werken via een specialist ter zake u meer rust, tijdswinst en een niet te verwaarlozen zekerheid oplevert.

Uit ervaring weten wij dat het vragen van de juiste verkoopprijs dikwijls de sleutel is van een succesvolle verkoop. Redelijkerwijs moet een goed binnen de 3 maanden kunnen verkocht worden. Sommige karaktervolle en/of zeer goed gelegen eigendommen worden zelfs na enkele dagen reeds verkocht. Anderzijds zal een overgewaardeerd goed te lang op de markt staan.

Allereerst raden wij u aan uw eigendom te laten schatten teneinde er de beste prijs voor de krijgen.
Daarna moeten alle documenten, nodig voor de verkoop worden verzameld, te weten:
de eigendomsakte, de stedenbouwkundige inlichtingen, het EPC-attest, het attest van de ‘stookolietank’, het grondvervuilingsattest, het electriciteitsattest, het postinterventiedossier, een kopie van de identiteitskaarten van de verkopers alsook de plannen. Als het om een appartement gaat moet men ook nog de coördinaten van de syndicus voorleggen, het PV van de Algemene Vergadering van de laatste 3 jaren, de lasten van de mede-eigendom van 2 volledige jaren alsook de basisakte.
Als het goed op het ogenblik van de verkoop verhuurd is moet u eveneens een kopie van de lopende huurovereenkomst en een bewijs van de registratie ervan geven, een schrijven aan de huurder waarin staat dat het goed is verkocht, de plaatsbeschrijving en de huurwaarborg.
Daarna kan u voor de verkoop van uw goed al dan niet een beroep doen op een vastgoedmakelaar.

Investeren in vastgoed is interessant omdat het u toelaat een eigendom te kopen, deze te verhuren en met de huuropbrengst de hypotheek af te lossen. Op die manier vormt u een vastgoedpatrimonium.

Investeren in nieuw vastgoed biedt meerdere voordelen. Als u wenst te investeren moet u eerst en vooral de kost van uw investering precies berekenen. Het voordeel van nieuw vastgoed is dat deze kost beheersbaar is. Immers, u beschikt over een vaste prijs en ook over een waarborg van tien jaar op de stabiliteit en de bestendigheid van het gebouw. Deze waarborg betekent een echte zekerheid gezien de twee aspecten dekt die problemen zouden kunnen opleveren of die in geval van problemen aan de nieuwbouw kostelijk zouden kunnen zijn. U heeft eveneens een waarborg van twee jaar op de huishoudtoestellen en van één jaar op de verborgen gebreken van de woning. Belangrijk om weten is eveneens dat er voor een nieuwbouw voor de komende 15 jaar geen grote kosten moeten voorzien worden. Ook zijn de lasten minder hoog. Het is dus een “perfect business-plan”: We weten exact wat we bij aanvang betalen en voor de volgende 15 jaar hebben we een opbrengst van X. Daarnaast heeft u bij het investeren in nieuw vastgoed ook een grotere keuzevrijheid. Immers, als u uw eigendom op plan koopt heeft u inspraak in de inrichting van de ruimtes, zoals bijvoorbeeld verkleinen of vergroten van een plaats, en kan u kiezen wat betreft de inrichting ( materiaalkeuze, huishoudtoestellen, enz), aangepast aan uw wensen.

Als u in vastgoed investeert dient u vooraf uw eigendom te laten schatten. Veel investeerders hebben dikwijls de neiging om het rendement van vastgoed te overschatten. Een recente studie toont immers aan dat één op de vier Belgen denkt dat vastgoed een rendement van 5% oplevert. Eén op zes hoopt zelfs op 8% of meer. Dit is spijtig genoeg niet realistisch. Het echte rendement situeert zich meestal lichtjes boven de 3% (bron AG). Om uw rendement te berekenen volstaat het de jaarlijkse opbrengst van de verhuur te delen door de totale aankoopprijs van het goed. Dan vermenigvuldigt u het resultaat maal 100 en bekomt u het bruto rendement. Het gemiddeld rendement is berekend op 10 maanden, daar u 1 maand moet aftrekken voor het kadastraal inkomen en 1 maand voor de verhuurkosten ( leegstand, schilderwerken, schade,…).

De notariskosten bedragen 2 à 3%. Wat lager is dan voor de aankoop van bestaand vastgoed.
De BTW bedraagt 21%.

Zelf een goed beheren vergt tijd en juridische kennis. Immers, u zal een huurovereenkomst moeten opstellen, verzekeringen moeten aangaan, de betaling van de huur opvolgen, enz. Als u hiervoor de tijd noch de kennis ter zake heeft kan u een beroep doen op een expert in vastgoedbeheer die al deze taken voor u op zich kan nemen.

U zal een kopie van uw identiteitskaart moeten voorleggen alsook een arbeidscontract of een andere bewijs dat uw solvabiliteit bewijst.

De agentschapskosten bedragen over het algemeen rond de 3% ex BTW voor een volledige ten laste neming en een dekking van alle verantwoordelijkheden die een erkend vastgoedkantoor te beurt vallen. Voor verhuur: 1 maand huur ex BTW voor het vinden van een huurder van uw goed en om alle nodige stappen te ondernemen vanaf de huurovereenkomst tot de registratie ervan.

Het belangrijkste bij de keuze van een huurder is zijn solvabiliteit, zijn mogelijkheid om de huur te betalen. In het algemeen stelt men dat het salaris van de huurder 3x hoger moet zijn dan de maandelijkse huur om zonder problemen te kunnen betalen. Wij raden u aan de bewijzen van zijn mogelijkheden te onderzoeken teneinde u van zijn solvabiliteit te kunnen garanderen.

Wij raden u aan uw goed niet te renoveren alvorens te verkopen, maar wel de aan gang zijnde werkzaamheden af te werken. U zou bijvoorbeeld gans het huis wit kunnen schilderen, terwijl de koper graag kleurtjes ziet. Dit zou dus nutteloos werk geweest zijn. Bovendien zouden vers geschilderde muren de koper kunnen doen denken dat er verborgen gebreken zijn.

Elk type vastgoed kan een goede investering zijn, of het nu een garage is, een parking, een appartement, een huis, een gebouw of iets anders. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Aan u om het best passende type investering te kiezen. Uw eigen toekomstige projecten zullen het type investering bepalen dat het best aan uw wensen tegemoetkomt. U moet wel in gedachten houden dat de situering een zeer belangrijk punt is bij een vastgoed-investering. Zie er dus op toe dat uw goed zich in de nabijheid van winkels, scholen enz. bevindt.

Wij raden u aan eerst te kopen ipv eerst te huren. Immers, een goed vinden dat u aanstaat vindt men niet zomaar onmiddellijk. Het is dus beter zijn tijd te nemen om een passend goed te vinden en dan de huidige woning te verhuren.